Asabea Britton
Asabea är barnmorskan som tagit Instagram med storm! Genom sina folkbildande stories berättar hon allt du inte visste att du behövde veta om kvinnokroppen. Hon reder ut allt från bristningar till kejsarfödsel och lyfter ständigt viktiga frågor. I bloggen svarar hon varje vecka på läsarnas frågor och du får följa med i hennes vardag – från jobbet som barnmorska till fritiden med familj och vänner.
Annons

Att föda i vatten

Jag frågade på Instagram om ni hade några frågor om att föda i vatten och det hade ni! Jag har försökt svara på era vanligaste frågorna här nere.

 

 

Varför vill man föda i vatten? Finns det några fördelar?

Annons

Ja, studier har visat flera fördelar:

Vattnet är smärtlindrande

Ökad känsla av kontroll hos den som föder

Mindre interventioner från barnmorskan

De som föder upplever att det blir en mer hemlik miljö

Annons

Man kan röra sig fritt och tillåtas vara tyngdlös

Minskad risk för grad 2 bristningar

De som fött i vatten upplever smärtan som lindrigare under krystskedet och mer kontroll under själva framfödandet

Vattnets beröring på kroppen stimulerar oxytocinproduktionen vilket är gynnsamt för värkarna

Varför är det förbjudet i Sverige? 

Det är en vanlig missuppfattning att det skulle vara förbjudet i Sverige. Det är det inte och det har det aldrig varit. Efter en händelse då ett barn dog i samband med en vattenfödsel i hemmet i början av 90-talet skapades en oro i landet för vattenfödslar. Barnet dog pga lungpåverkan vad jag förstår men man kunde inte se att vattnet spelade en roll i den tragiska händelsen. Socialstyrelsen utfärdade 1992 en avrådan från att föda i vatten pga otillräcklig forskning på ämnet och att man menade att det innebar en ökad infektionsrisk (forskningen nu pekar dock på att det inte stämmer), de avrådde även från att i huvud taget bada efter att vattnet gått. Avrådan togs bort i början av 00-talet men föreställningen att det skulle vara förbjudet hänger kvar.

Vilken temperatur ska vattnet vara?

Det är lite olika riktlinjer kring det med men ungefär 37 grader brukar det vara. Man vill inte att det ska vara för varmt för det kan öka barnets hjärtfrekvens.

Varför är det så ovanligt i Sverige?

Bra fråga som jag inte har ett definitivt svar på men sannolikt spelar det in att vi har en ganska medicaliserad och läkarstyrd förlossningsvård i vård land. En vårdkultur som visar sig genom att vi exempelvis inte har några barnmorskeledda enheter i Sverige till skillnad från många andra länder. I en svensk enkätstudie där läkare och barnmorskor tillfrågades om de tyckte vattenfödslar skulle erbjudas i Sverige så svarade 71% av barnmorskorna ja jämfört med knappt 15% av läkarna. Jag tror rädsla ofta kommer ur okunskap och många av dem som är mest skeptiska till vattenfödslar har inte själva erfarenhet av det. Det är inte helt olikt inställningen till hemförlossningar i Sverige som också skiljer sig från stora delar av världen.

Hur funkar det med perinealskydd i vatten?

Annons

Perinealskydd innebär alltså olika sätt att skydda perineum (mellangården) från skada under förlossningen. Det jag tror många tänker på när de hör perinealskydd är den skyddande hand barnmorskan brukar hålla mot mellangården och på barnets huvud för att styra framfödandet och åstadkomma ett långsamt framfödande. Det är fullt möjligt att hålla perinealskydd i vatten om det behövs. En fördel med att föda i vatten är att man kan röra sig och inta olika förlossningsställningar. Ett annat sätt att ge ett perinealskydd är genom god kommunikation och verbal guidning under framfödandet. Upplevelsen av många barnmorskor som bistår vattenförlossningar är att man inte behöver hålla perinealskydd lika aktivt eftersom den födande har en ökad kontroll och känsla av vad som sker så hon själv kan styra hastigheten. Den som föder kan själv också hålla en hand på bebisens huvud och hjälpa till att styra framfödandet på det viset. Det faktum att de som föder i vatten har lite eller ingen bedövning spelar också säkerligen in, de har i och med det en ökad förmåga att känna vad som händer i kroppen och själva åstadkomma ett långsamt framfödande vilket man vet är gynnsamt för vävnaden. Det varma vattnet i sig verkar också skyddande på vävnaden, vilket är anledningen till att man håller varma handdukar mot mellangården när man föder utanför vatten.

Är risken större för bristningar med tanke på att barnmorskan får mindre överblick? 

Nej forskningen tyder på att det tvärtom minskar risken. I den första svenska studien om vattenförlossning såg man att risken för grad 2 bristningar minskade när man födde i vatten. Studien finns listad under ”Källor” längre ner.

Får bebisen vara kvar under vatten en stund eller måste den upp direkt?

Så länge moderkakan sitter kvar i livmodern så får barnet syre så man behöver inte ta upp bebisen till ytan med detsamma.

Är det inte stor risk för infektion?

Forskningen visar inte på någon ökad risk för infektion för vare sig födande eller barnet.

Vilken smärtlindring kan man ha?

Det här skiljer sig säkert åt lite beroende på klinik (om man nu föder på sjukhus) men oftast har man möjlighet att få lustgas, sterila kvaddlar och/eller akupunktur i badet. Önskar man få ryggbedövning behöver man komma upp ur badet.

Varför får man inte föda i vatten om vattnet gått när man hoppar i?

Annons

Det stämmer inte att man inte får det. Under några år avrådde Socialstyelsen som sagt ifrån det men den avrådan är nu borttagen. Däremot avråds man ofta från att bada om fostervattnet är tjockt mekoniumfärgat för det KAN (inte alltid) vara ett tecken på att barnet inte mår så bra.

Vad gäller på SÖS, får man bada under förlossningens alla delar?

SÖS är inte ett av de sjukhuset som aktivt går ut med att erbjuda vattenfödslar men badkar finns numera i de flesta rum och under en studieperiod erbjöds det om man mötte kriterierna jag har listat här nere. Kriterierna skiljer sig något mellan sjukhuset men i princip ska graviditeten ha varit normal, förlossningen ska fortgå normalt med en förväntad progress och det ska inte finnas några risk faktorer och den födande ska såklart ha en egen önskan att föda i vatten, precis som den barnmorskan som bistår ska vilja och känna sig bekväm med att bistå en födsel i vatten. Kriterierna för att få föda i vatten på SÖS var följande:

 • Önskan att föda i vatten
 • Frisk med normal graviditet, ingen medicinering bortsett från Levaxin, järn och vitaminer
 • Okomplicerad fullgången ej överburen (v. 37+0-41+6) simplex, huvudbjudning
 • Normalt CTG hela förlossningen
 • Den födande ska vara rörlig nog att kunna ta sig i och ur vattnet själv
 • Fostervattnet ska vara klart eller bara svagt mekoniumrgat. Det innebär i princip att barnet inte ska ha bajsat en större mängd i fostervattnet
 • Personalen ska vara van vid och intresserade av vattenfödsel (ingen ska tvingas bistå en vattenfödsel)

Kontraindikationer 

 • Onormal blödning
 • Avvikande CTG
 • Tidigare kejsarfödsel
 • Tidigare sfinkterskada eller ökad risk för sfinkterskada
 • Kraftigt mekoniumrgat fostervatten
 • Feber över 38 grader eller andra tecken på infektion
 • Blodsmitta
 • Pågående herpes eller annan hudinfektion
 • Epidural
 • Lugnande läkemedel
 • Utebliven progress (retraherad dvs fullt öppen i mer än 2 timmar eller krystat mer än 30 min utan progress)
 • Vattenavgång och GBS infektion
 • Förväntat stort barn över 4000g

Hur ser risken ut att barnet får vatten i lungorna?

Tänk på att barnets lungor är fyllda med vätska redan i livmodern, barnet ligger ju i vatten även där, så när barnet föds i vatten föds de från vatten till vatten, första andetaget kommer i regel när de känner luft för första gången. Samma sak gäller barn som föds i hel fostersäck.

Bebis född i hel fostersäck via kejsarsnitt

Vad händer om man bajsar i vattnet? 

Annons

Det händer ju ofta att den som föder bajsar under krystning, eventuell avföring i vatten fiskas då upp med en hov/sil så att vattnet hålls så rent som möjligt. Men bakterier från avföring kommer att förekomma, precis som det gör när man föder ”på land”. Bakterier från mamman själv, om hon är frisk, är inte skadligt för barnet, man har snarare sett att E-coli som mammans avföring innehåller är gynnsamt för barnet och bland annat bidrar till att bilda faktorer som hjälper barnets blod koagulera.

Vem får föda i vatten? Tänker på kriterier.

Se mitt svar ovan om kriterier för vattenfödsel på SÖS, riktlinjerna mellan olika kliniker kan skilja sig åt något men det är ett exempel på hur det kan se ut.

Måste man upp ur vattnet direkt när bebisen är född?

Enligt de riktlinjer jag känner till från SÖS så vill man ha upp barnet ganska snabbt då man vill att moderkakan föds fram utanför vattnet eftersom det kan vara svårt att bedöma blödningsmängd i vattnet.

Vad finns det för risker?

Den risk man har sett i studier är en ökad risk att navelsträngen går av när barnet väl är ute, om det inte åtgärdas snabbt finns risk att barnet förlorar mycket blod. Detta pga att navelsträngen är olika lång hos olika barn och längden vet man inte i förväg, om man t.ex. har ganska mycket vatten i badet och vill dra upp barnet till mammans bröst och navelsträngen är kort så finns risk att den går av. Denna risk är dock mycket liten och exsiteterar även om man föder på land. Barnmorskor som bistår vattenförlossningar ska känna till denna risk och veta hur den snabbt åtgärdas, nämligen att man klampar av navelstängen på bebisen för att barnet inte ska förlora blod, om detta görs snabbt så är det ingen fara för barnet.

Är det många som vill föda i vatten?

Man ser att efterfrågan ökar alltmer. På Östra BB på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har de ett badkar avsett för vattenfödslar, 2017 föddes 21 barn i vatten där, förra året hade den siffran mer än dubblats till 43 barn. På BB Stockholm har de erbjudit vattenfödslar sedan maj 2018 och hittills har de haft omkring 100 förlossningar I vatten.

Är det ofta BM inte känner sig trygga med vattenfödsel och att man därför blir nekad?

Annons

I och med att vi i Sverige länge inte erbjudit vattenfödslar så har också kunskapen och erfarenheten kring det försvunnit. För att känna sig bekväm med att bistå en förlossning i vatten så vill nog de flesta ha varit med om en under handledning tidigare eller fått utbildning i det. På BB-Stockholm t.ex. så utbildas personalen kring vattenfödslar, ett sånt upplägg känns nödvändigt om man ska kunna erbjuda vattenfödslar på sin klinik.

Om det egna sjukhuset ej tillåter det hur går man till väga för att göra det hemma?

Man kan ta kontakt med en hembarnmorska här t.ex. och hyra en förlossninsgpool här. Man kan även kontakta sin klinik och fråga om de kan tänka sig att genomföra en förlossning i vatten om du tar med dig förlossningspoolen själv, då visar man om inget annat att efterfrågan finns.

Why is Sweden so slow to make it standard practice? It’s so widely offered in the UK.

As i wrote above i think it has to do a lot with our medicalized view on birth as well as studies in a Swedish setting not being available until recently.

Varför väger läkarnas åsikt så tungt? Är inte barnmorskan ansvarig vid normal förlossning?

Mycket bra fråga som jag inte har svaret på.

 

Hur håller man koll på värkar och bebisens hjärtljud?

Vissa sjukhus har CTG som kan användas i vatten, hjärtljud kan annars avlyssnas med tratt eller med doptone. Värkar kan man registrera manuellt genom att hålla en hand på magen och känna livmoderns sammandragningar och hur länge de håller i sig och hur de förhåller sig till barnets hjärtljud.

Annons

Om det kan minska riskerna för skador på svanskotan?

Det vet jag inte om det finns studier på, troligen inte, men min spekulation är att det är fördelaktigt för svanskotan att vara i vatten då man tillåts vara rörlig och lätt kan inta ställningar där svanskotan får vara rörlig och inta belastas.

Bra ställningar vid krystande i vatten?

Man kan inta de flesta ställningar om man vill föda i vatten, kanske inte stående men i övrigt funkar de flesta ställningar som knästående, sida, sittande. Det som är viktigt är att hela barnet får framfödas i vatten innan den kommer ovanför ytan.

Hur bedömer man mängden blod som kvinnan förlorat?

Det kan vara svårt att bedöma blödning i vatten, därför vill man (enligt SÖS riktlinjer åtminstone) att moderkakan föds fram utanför vattnet eftersom det är i samband med det den främsta blodmängden brukar komma. Om den födande verkar blöda ovanligt mycket under förlossningen så får hon komma upp ur vattnet.

Hur ser egentligen risken för aspiration ut? Vet att många läkare är skeptiska.

Risken för aspiration är mycket liten om det är ett välmående barn, risken är större för ett barn som är drabbat av asfyxi, ett skäl till att vattenfödslar erbjuds vid lågrisk förlossningar. Den forskning som finns tillgänglig visar inga uppenbara risker för barnet vid vattenfödslar om det är en lågriskförlossning. Kom ihåg att barnet ligger i vatten under sina nio månader i livmodern, föds de i vatten går de alltså från vatten till vatten, reflexen att andas sker först när barnet möter luft. Det är därför mycket viktigt att hela kroppen föds i vatten innan man tar upp den ovanför ytan med huvudet först och att man inte sedan sänker ner barnets huvud under ytan igen. Man bör inte heller röra barnets ansikte under vatten pga risken att det triggar igång andningen under vattnet.

Hur kombinerar jag värkarbete i vatten med att samtidigt vara rörlig under förlossningen?

Särskilt i förlossningspooler är möjligheten att vara rörlig väldigt bra särskilt då man är tyngdlös i princip, det är en av fördelarna med att föda i vatten.

Annons

Är det ens möjligt i Sverige? Vilka kliniker erbjuder det i så fall?

Jadå! Det är inte förbjudet att föda i vatten i Sverige som vissa tror men följande kliniker erbjuder vattenfödslar i nuläget:

BB Stockholm

Ystad Lasarett

Universitetssjukhuset i Linköping

Östra BB i Göteborg

Uppdatering 5/3: Nu erbjuder även BB Huddinge och BB Danderyd i Stockholm vattenfödslar

Källor

Annons

21 kommentarer till “Att föda i vatten”

 1. He skriver: 06 oktober, 2019

  Har diabetes typ 1 och undrar om det räknas som en riskförlossning? (dvs att jag inte skulle kunna få föda i vatten).


  1. asabea skriver: 08 oktober, 2019

   Ja tyvärr pga risk för stort barn bl.a.


 2. Mikaela skriver: 06 oktober, 2019

  Superintressant! Stort tack för detta!


  1. asabea skriver: 08 oktober, 2019

   Åh kul att du tycker det!


 3. Sannesmajl.se skriver: 06 oktober, 2019

  JÄTTEBRA inlägg!


  1. asabea skriver: 08 oktober, 2019

   Yay! Tack!


 4. Lisbeth skriver: 06 oktober, 2019

  Tack för ett informativt inlägg som även tog död på många myter! Så kul att se hur intresset ökat för vattenförlossning bara under det senaste året!
  Jag ska förhoppningsvis föda mitt första barn i vatten i Ystad om några veckor (bf 1/11). Ser så fram emot det!


  1. asabea skriver: 08 oktober, 2019

   Så spännande! Stort lycka till! Ystad hör jag bara gott om.


 5. Siri skriver: 07 oktober, 2019

  Jag blev ganska ledsen när jag läste detta, då detta var något som jag önskade om vid min förlossning och verkligen hoppades på att få göra. Jag checkar alla kriterierna som du har skrivet här ovan men möttes ändå av förvånade uppsyner från både BM och undersköterska på SÖS när jag födde där i somras och de gav verkligen intrycket av att man absolut inte kunde föda i vatten .
  Lite så att jag kände mig lite dum över att ha frågat?


  1. asabea skriver: 08 oktober, 2019

   Så himla tråkigt att höra… det är en stor klinik och informationen når inte alltid alla och SÖS erbjuder ju i regel inte vattenfödslar på rutin utan det var en del av en studie. Om du föder barn igen så tycker jag du ska satsa på BB Stockholm eller annan klinik som aktivt erbjuder det. Kram!


 6. E skriver: 09 oktober, 2019

  Wow tror det hade passat mig, älskar att vara i vatten, speciellt om jag har ont eller mår lite dåligt. Kommer tyvärr inte få uppleva en vaginal förlossning pga gjort en trachelektomi men hoppas på att kunna bli gravid och kejsarsnitt kan ju också bli fint.


  1. asabea skriver: 11 oktober, 2019

   Det kan det absolut!


 7. T skriver: 23 oktober, 2019

  Jag är i v 32 och har listat mig på BB Stockholm för att jag gärna vill föda i vatten. Är så himla nålrädd så vill inte ha någon nålbaserad medicinsk smärtlindring (såhär på förhand i alla fall).

  Nu har jag dock börjat övervakas p.g.a. ett blodtryck som ligger precis på gränsen till för högt (pendlar mellan 140/80-90). Har inga tecken på preeklampsi eller några känningar av blodtrycket, men har läst på BB Stockholms hemsida att man vid ”lätt preeklampsi/välreglerat blodtryck gör en individuell bedömning tillsammans med läkare” om huruvida man får bada under förlossning (antar då att det även inkluderar föda i vatten).

  Ska självklart diskutera detta med min barnmorska, men jag undrade om du vet om man måste klassas som att man har förhöjt blodtryck (vilket jag inte har än) för att det ska krävas en sådan bedömning eller om det gäller för sånna som jag som ligger runt/precis under gränsen också?


  1. asabea skriver: 25 oktober, 2019

   Jag har ingen aning om hur BB Stockholms specifika riktlinjer derbyt. Jag skulle ringa dem och fråga om du vill ha ett definitivt svar men om jag gissar så är det ingen fara för dig att bada om ditt blodtryck håller sig på den nivån, det är ju som du säger inte för högt än, men är det högre en så i slutet av graviditeten eller när du kommer in till förlossningen så vill man nog övervaka lite extra.


 8. Johanna skriver: 03 februari, 2020

  Jag födde på östra i vattnet för en vecka sedan och personalen var super uppmuntrande och verkade tycka att det var kul att vara med på en vattenförlossning. För mig var vattnet det mest avslappnande jag kan tänka mig och jag öppnade mig från 5 cm till 10 på under 30min!


  1. asabea skriver: 07 februari, 2020

   Underbart!


 9. Mikaela skriver: 05 mars, 2020

  Spännande! Blir inte vattnet väldigt blodigt/ofräsch?


  1. asabea skriver: 05 mars, 2020

   Mycket går att fiska upp med en hov. Men om det inte går är det möjligt att tömma och tvätta badet och fylla på igen. Det är främst under framfödandet av bebis och framförallt moderkakan som det kommer en del blod.


 10. Sara skriver: 05 mars, 2020

  Jättebra inlägg! Är i vecka 35 och listad att föda på BB Stockholm och är intresserad av vattenfödsel. Mitt första barn vägde 4,3 kg, betyder det att jag inte borde föda i vatten med risk att även detta barn skulle vara stort? Har inte fått göra något tillväxtultraljud och ligger ungefär på medel på SF-kurvan (vilket jag iofs gjorde med första barnet också). Uppfyller (än så länge) alla krav i övrigt.


  1. asabea skriver: 05 mars, 2020

   Jag tror inte det ska vara några problem så länge du har normal progress och inget annat avviker under förlossningen. Nu vet jag inte vilken vecka du födde men för ett fullgånget barn räknas 4,3 kg inte som stort, rent medicinskt, även om det är åt det större hållet. Men jag vet inte hur BB Stockholms riktlinjer ser ut så bästa är nog att kontakta dem och fråga om du vill veta innan du är på plats.


Dela på:
Laddar
https://asabeabritton.motherhood.se/barnmorskeriet/fragor-om-att-jobba-som-barnmorska-del-2/