Asabea Britton
Asabea är barnmorskan som tagit Instagram med storm! Genom sina folkbildande stories berättar hon allt du inte visste att du behövde veta om kvinnokroppen. Hon reder ut allt från bristningar till kejsarfödsel och lyfter ständigt viktiga frågor. I bloggen svarar hon varje vecka på läsarnas frågor och du får följa med i hennes vardag – från jobbet som barnmorska till fritiden med familj och vänner.
Annons

K-vitamin till nyfödda

Jag höll på att skriva ett inlägg om K-vitamin, som ges rutinmässigt till alla nyfödda barn i Sverige. Men jag kände att allt jag vill säga står redan i Födelsehusets artikel om det. Så jag tipsar er istället om att läsa den artikeln om ni vill veta hur och varför det ges, vad det kan ge för biverkningar m.m. Läs artikeln här!

Annons

Här är några utdrag ur artikeln:

”K-vitaminprofylax ges för att förebygga en blödningssjukdom som heter VKDB, Vitamin K Deficiency Bleeding (översatt till svenska K-vitaminbristblödning). Samtidigt förebygger det även andra blödningar som kan orsakas av yttre faktorer…”

Annons

”Anledningen till att VKDB kan uppstå är att barn föds med en låg nivå av K-vitamin i blodet. K-vitamin behövs för att blodet ska kunna levra sig…”

”Det är inte alltid som vårdpersonalen inhämtar samtycke från vårdnadshavare innan injektionen ges. Detta är dock ett felaktigt arbetssätt som strider mot Patientlagen, som reglerar att behandling inte får ges utan att samtycke inhämtas.”

”Rutinen i Sverige är att ge K-vitamin som injektion. Det är dock också möjligt att ge det oralt, i form av droppar i munnen. Detta ger inte ett lika effektivt skydd och måste därför ges i flera doser.”

”Det kan vara bra att veta att K-vitamin har en mycket bitter smak. Något som inte studerats är hur en tidig introduktion av ett mycket bittert smakämne påverkar barnet.”

”Barnet kan få lokala reaktioner vid stickstället, detta är dock mycket sällsynt (mindre än 1 per 10 000).”

Annons

”Det har tidigare diskuterats huruvida K-vitamininjektion kan ge biverkningar på längre sikt, bland annat har en eventuell förhöjd risk för leukemi diskuterats. Man har dock inte kunnat se någon sådan risk i de studier som gjorts.”

”Det skulle potentiellt kunna vara så att det finns någon fördel med att barn har en låg naturlig nivå av K-vitamin vid födseln. Det kan dock också bara vara en slump som inte har någon biologisk fördel.”

Dela på:
Laddar
https://asabeabritton.motherhood.se/amning/svar-pa-tal-till-de-som-kritiserar-att-man-ammar-lange/